Banner

  | Provincie uitvoerende macht: Vlaams-Brabant |

Kaart en symbolen

Kaart Vlaams-Brabant
Vlag Vlaams-Brabant
Symbool Vlaams-Brabant

Gouverneur

Lodewijk De Witte
Lodewijk De Witte (sinds 1995) (Sp.a)

Deputatie (verkiezingen 2012)

Naam Partij Bevoegdheid
Monique Swinnen
Monique Swinnen
cdv.gif Financiën, Communicatie, Interne Staatshervorming, Welzijn, Landbouw, Platteland, Europa, Waterlopen, Toerisme en Streekproducten
Ann Schevenels
Ann Schevenels
openvld.jpg Ruimtelijke ordening, Buurt- en voetwegen arrondissement Leuven, Stedenbouwkundige vergunningen arrondissement Leuven, Personeel en tuchtzaken, Organisatie en planning, Vorming, Commissie sociale dienst, Gebouwen (incl. provinciehuis), Patrimonium, Tekenkamer, Algemene zaken (toezicht...) arrondissement Leuven
Marc Florquin
Marc Florquin
vooruit.jpg Onderwijs, Economie en innovatie, Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, Gelijke kansen en armoede, Gezondheid, Sport, Document- en informatiebeheer, Griffie, Protocol, Juridische dienst
Tom Dehaene
Tom Dehaene
cdv.gif Wonen, Mobiliteit, Buurt- en voetwegen arrondissement Halle-Vilvoorde, Cultuur, Vlaams karakter, Stedenbouwkundige vergunningen arrondissement Halle-Vilvoorde, Internationalisering, Welzijn op het werk, Provinciaal Comité ter Bevordering van de Arbeid, Algemene zaken (toezicht...) arrondissement Halle-Vilvoorde
Tie Roefs
Tie Roefs
groen.jpg Milieu, Duurzaamheid, Milieuvergunningen, Diversiteit, Onthaalbureau en inburgering, Jeugdbeleid, Ontwikkelingssamenwerking, Dierenwelzijn, Informatica en informatieveiligheid
Walter Zelderloo
Walter Zelderloo
openvld.jpg Recreatie, provinciedomeinen, Uitleendienst, Facilitair beheer, Mobiele onderhoudsploegen

Laatste update: 2 februari 2016

Websites

Update pagina: 2 februari 2016

Log in   |   Belgische politiek - Belgische staatsstructuur   |   info@bpol.be

www.bpol.be


www.bpol.be