Banner

  | Provincie: wetgevende macht |

Provincieraad

Op het niveau van de wetgevende macht bestaat er voor elk van de tien provincies één orgaan; de provincieraad. Ze regelt alles wat van provinciaal belang is, zoals het aankopen van provinciale domeinen. Daarnaast buigt de provincieraad zich over elk ander onderwerp dat door andere overheden wordt voorgelegd. Voorbeeld hiervan is het geven van advies over grenswijzigingen binnen de provincie en het nemen van beslissingen over de uitvoering van werken waarbij twee of meer gemeenten betrokken zijn.

Elke zes jaar verkiest het volk van de provincie rechtstreeks de verkozenen voor de provincieraad.

Provinciehuis Namen

De provincies en gemeenten vallen onder de bevoegdheid van de gewesten. Zowel het Waalse als het Vlaamse gewest heeft dus een minister van Binnenlands bestuur. Doordat er verschillende ministers zijn, zijn er verschillende decreten die de werking van de provincie bepalen. Hierdoor komt het dat het aantal zitjes in de provincieraad verschillend is van gewest.

In Vlaanderen telt een provincie met minder 1.000.000 inwoners 63 zetels. Met 1.000.000 inwoners of meer worden dat 72 zitjes (art. 5 van het Vlaams provinciedecreet). In de praktijk heeft elke Vlaamse provincie dus 84 zitjes, enkel Limburg heeft er 75.

De Waalse wetgeving schrijft echter andere onderverdelingen voor (art. L2212-5):

Inwoners Zetels
Tot en met 249.999 47
250.000 - 499.999 56
500.000 - 749.999 65
750.000 - 999.999 75
1.000.000 of meer 84

Bevoegdheden

De provincieraad heeft de volgende bevoegdheden:

  • Stemmen van het huishoudelijk reglement, politieverordeningen, reglement van inwendig bestuur ('wetten')
  • Goedkeuren begroting
  • Beslissen of er een referendum komt
  • Controle van de deputatie
  • ...

Samenvallende verkiezingen

De verkiezingen voor de provincieraad vallen samen met die van de gemeenten en districten. Alle drie vinden dus om de zes jaar plaats.

Samenwerking

Na de verkiezingen probeert de grootste partij er voor te zorgen dat ze een meerderheid haalt. Dit gebeurt meestal in samenwerking (coalitie) met een adere partij(en). Deze partijen leveren dan de personen voor de uitvoerende macht.

Bron

Update pagina: 1 februari 2016

Log in   |   Belgische politiek - Belgische staatsstructuur   |   info@bpol.be

www.bpol.be


www.bpol.be