Banner

  | Provincie uitvoerende macht: Waals-Brabant (Brabant Wallon) |

Kaart en symbolen

Kaart Waals-Brabant
Vlag Waals-Brabant
Symbool Waals-Brabant

Gouverneur

Gilles Mahieu
Gilles Mahieu (sinds 2015) (PS)

Deputatie (Collège provincial) (verkiezingen 2012)

Naam Partij Bevoegdheid
Mathieu Michel
Mathieu Michel
mr.jpg Public relations, Begroting en patrimonium, Personeelszaken, Huisvesting en ruimtelijke ordening, Informatica, Jeugd, Internationale relaties
Isabelle Kiabssa-Maliba
Isabelle Kiabssa-Maliba
ps.jpg Onderwijs (onderwijsgebouwen uitgezonderd), Toerisme, Landbouw, Economie, Folklore, Handen en ambachten, kmo-zone's
Tanguy Stuckens
Tanguy Stuckens
mr.jpg Cultuur, Sociale Zaken, Levensbeschouwingen, Gelijke-kansenbeleid, Permanente vorming, Economaat, Uitleendienst, Gezondheidszorg
Marc Bastin
Marc Bastin
mr.jpg Openbare werken en gebouwen, Sport, Milieu en duurzame ontwikkeling, Mobiliteit, Algemene zaken, wegen en waterlopen

Laatste update: 1 februari 2016

Websites

Update pagina: 1 februari 2016

Log in   |   Belgische politiek - Belgische staatsstructuur   |   info@bpol.be

www.bpol.be


www.bpol.be