Banner

  | Provincie uitvoerende macht: Oost-Vlaanderen |

Kaart en symbolen

Kaart Oost-Vlaanderen
Vlag Oost-Vlaanderen
Symbool Oost-Vlaanderen

Gouverneur

Jan Briers
Jan Briers (sinds 2013) (voorgedragen door N-VA)

Deputatie (verkiezingen 2012)

Naam Partij Bevoegdheid
Alexander Vercamer
Alexander Vercamer
cdv.gif Financieel beheer, Interbestuurlijk beleid, Landbouw en plattelandsbeleid, Restbevoegdheden, Toezicht polders, gemeente en OCMW, Woordvoerder - Communicatie en drukkerij - Griffie - Onthaal en logistiek
Geert Versnick
Geert Versnick
openvld.jpg Buitenlandse betrekkingen en Europese projecten, Economie en POM, ICT en e-Gov, Juridische aangelegenheden, Ruimtelijke planning
Peter Hertog
Peter Hertog
vooruit.jpg Energie, Integraal Waterbeleid, Mobiliteit, Onderwijs, Recreatiedomeinen
Jozef Dauwe
Jozef Dauwe
cdv.gif Archiefbeleid, Cultuur - Kunsten en cultuurpatrimonium - Erfgoed, Erediensten en vrijzinnigencentra, Middenstand en EROV, Milieubeleidsplanning - Milieu- en natuurvergunningen - Natuureducatie
Hilde Bruggeman
Hilde Bruggeman
openvld.jpg IKZ - IDPBW, Patrimonium, Personeel en organisatieontwikkeling, Ruimtelijke vergunningen, Sport
Eddy Couckuyt
Eddy Couckuyt
cdv.gif Ontwikkelingssamenwerking, Toerisme, Welzijn - Jeugd - Gezondheid, Wonen

Laatste update: 1 februari 2016

Websites

Update pagina: 1 februari 2016

Log in   |   Belgische politiek - Belgische staatsstructuur   |   info@bpol.be

www.bpol.be


www.bpol.be