Banner

  | Vooruit |

Samenvatting

Vooruit

Naam: Vooruit
Afkorting: Geen
Kleur: Rood
Politieke familie: Socialisten
Oriëntering: Links, progressief
Waalse zusterpartij: PS
Duitstalige zusterpartij: SP
Europese fractie: S&D

Standpunten

Hier vind je een zeer korte lijst van verschillende punten waarvoor Sp.a staat. Voor meer informatie raadpleeg hun website.

 • Gelijke kansen (voor allochtonen/autochtonen, mannen/vrouwen, rijk/arm)
 • Sterke sociale zekerheid
 • Sociale welvaartstaat (betaalbare gezondheidszorg, veel steunuitkeringen)
 • Iedereen aan het werk
 • Hoog pensioen betaald door de staat
 • Grote tussenkomst van de staat
 • Solidariteit tussen generaties, gemeenschappen, landen...
 • ...

Voorzitter

Conner Rousseau
Conner Rousseau

Bekende gezichten

Kathleen Van Brempt Maya Detiège
Kathleen Van Brempt Maya Detiège
Yamilai Drissi Renaat Landuyt
Yamilai Drissi Renaat Landuyt

Oude partijnamen

 • BWP (Belgische Werklieden Partij)
 • BSP (Belgische Socialistische Partij)
 • SP (Socialistische Partij)
 • Sp.a (Socialistische Partij Anders)

Websites

Update pagine: 9 mei 2021

Log in   |   Belgische politiek - Belgische staatsstructuur   |   info@bpol.be

www.bpol.be


www.bpol.be