Banner

  | DéFI |

Samenvatting

DéFI

Naam: DéFI
Afkorting: Démocrate, Fédéraliste, Indépendant
Défi betekent ook 'uitdaging'
Kleur: Roos
Politieke familie: Nationalisten
Oriëntering: Rechts
Vlaamse zusterpartij: Geen
Duitstalige zusterpartij: Geen
Europese fractie: Geen

Standpunten

DéFI is voornamelijk een Brusselse partij en is ontstaan uit een Franstalige frustratie dat Brussel, een overwegend Franstalige stad, steeds rekening moet houden met een kleine Vlaamse minderheid (1964). Deze minderheid is vaak door de wet (over)beschermd. Tussen 2002 en 2011 is het DéFI (toen FDF) samengesmolten met de MR, maar doordat de MR te weinig compensaties vroeg voor de splitsing van BHV, is DéFI weer onafhankelijk geworden.

Hieronder vind je enkele punten waarop het FDF zich onderscheidt:

  • Minder rechten voor Vlamingen in Brussel (de taalwetten dienen niet zo streng toegepast te worden, want nu worden ze overbeschermd door de wet)
  • Meer rechten voor Franstaligen in de rest van Vlaanderen (onderwijs, bibliotheken, cultuur...)
  • Federalisten: een rechtvaardig evenwicht tussen de verschillende (taal)groepen
  • Uitbreiding van Brussel
  • Voor de scheiding van Kerk en staat
  • ...

Voorzitter

Olivier Maingain
Olivier Maingain

Bekende gezichten

Véronique Caprasse Joëlle Maison
Véronique Caprasse Joëlle Maison
Martine Payfa Michel Colson
Martine Payfa Michel Colson

Oude partijnamen

  • FDF: Front Démocratique des Bruxellois Francophones
  • FDF: Front Démocratique des Francophones
  • FDF: Fédéralistes Démocrates Francophones

Websites

Laatste update: 16 juli 2016

Log in   |   Belgische politiek - Belgische staatsstructuur   |   info@bpol.be

www.bpol.be


www.bpol.be