Banner

  | ProDG |

Samenvatting

ProDG

Naam: ProDG
Afkorting: Pro deutschsprachigen Gemeinschaft
Kleur: Geen
Vlaamse zusterpartij: Geen
Waalse zusterpartij: Geen
Kartel: Geen

Ontstaan

Deze partij is ontstaan uit de fusie van de PJU (Parteilos Jugendliche Unabhängige) en PDB (Partei der deutschsprachiger Belgier). De PDB was een afscheuring van de CSP.

In 2008 besloten deze twee partijen verder de fusioneren door een nieuwe partij op te richten, ProDG.

Standpunten

Deze partij vraagt respect voor de Duitstalige eigenheid van de Duitstalige Belgen op het gebied van:

  • Taal
  • Cultuur

ProDG wil dat de Duitstalige Belgen samen met Vlamingen en Walen in een democratisch België kunnen leven, waar hun eigenheid, hun cultuur gerespecteerd wordt en waar elk Belgisch volk gelijke rechten en plichten heeft.

Andere standpunten zijn:

  • Tegen de toetreding van Turkije bij de EU
  • Een België met 4 volwaardige regio's (de Duitse Gemeenschap zou dan echt een regio zijn)

Voorzitter

Lydia Klinkenberg Petra Schmitz
Lydia Klinkenberg Petra Schmitz

Bekende gezichten

Freddy Cremer Liesa Scholzen
Freddy Cremer Liesa Scholzen
Oliver Paasch Harald Mollers
Oliver Paasch Harald Mollers

Oude partijnamen

  • PJU-PDB (Parteilos Jugendliche Unabhängige - Partei der deutschsprachiger Belgier (Partijlozen Jongeren Onafhankelijken - Partij van de Duitstalige Belgen))

Websites

Laatste update: 20 november 2018

Log in   |   Belgische politiek - Belgische staatsstructuur   |   info@bpol.be

www.bpol.be


www.bpol.be