Banner

  | Europese fractie: EPP |

Home > Partijen > EPP

Samenvatting

EPP Naam: EPP (Group) of EVP
Afkorting: European People's Party
Nederlands: Europese Volkspartij
Politieke familie: Christen-democraten
Oriëntering: Centrum-rechts

Een Europese fractie?

In elk Europees land komen de nationale partijen op om personen naar het Europees Parlement te sturen. Eens zij verkozen zijn, moeten zij een fractie vormen. Om dit te doen zijn er minstens 25 leden nodig en de fractie moet minstens 1/4 van de landen bevatten (momenteel dus minstens 7 landen).

Europese partijen

De fractie EPP Group bestaat voornamelijk uit partijen die ook lid zijn van een andere Europese partij, namelijk de EPP.

Van de EPP zijn ook andere partijen lid, bijvoorbeeld van partijen die geen vertegenwoordiger hebben in het Europees Parlement of partijen van landen die momenteel nog geen lid zijn van de EU.

EPP

Belgische partijen

Zowel van de EPP als van de EPP Group zijn Belgische partijen lid:

Websites

Laatste update: 25 september 2011

Log in   |   Belgische politiek - Belgische staatsstructuur   |   info@bpol.be

www.bpol.be


www.bpol.be