Banner

  | Groen |

Samenvatting

Groen

Naam: Groen
Afkorting: Geen
Kleur: Groen
Politieke familie: Groenen
Oriëntering: Links
Waalse zusterpartij: Ecolo
Duitstalige zusterpartij: Ecolo (Duitstalig)
Europese fractie: Greens and EFA

Standpunten

Hieronder vind je enkele punten waarop Groen zich profileert:

 • Alternatieve energiebronnen (Groene economie)
 • Aandacht voor milieu en natuur (klimaatneutraal)
 • Minder auto's, meer/beter openbaar vervoer
 • Bescherming van zwakkeren in de samenleving
 • Een menswaardig bestaan voor iedereen
 • Fiscaliteit meer in relatie zetten tot milieuvervuiling
 • Strenge wetten ter bevordering van het dierenwelzijn
 • ...

Voorzitter

Meyrem Almaci
Meyrem Almaci

Bekende gezichten

Vera Dua Bart Staes
Vera Dua Bart Staes
Kristof Calvo Wouter Van Besien
Kristof Calvo Wouter Van Besien

Oude partijnamen

 • Agalev (Anders GAan LEVen) (Groen)
 • VU (Volksunie) (SLP)
 • iD21 (SLP)
 • Spirit (Sociaal Progressief Internationaal Regionalistisch Integraal-democratisch en Toekomstgericht) (SLP)
 • VlaamsProgressieven (SLP)
 • SLP (Sociaal-Liberale Partij)
 • In 2009 is een deel van de oude Volksunie (VU), namelijk iD21, later Spirit, later VlaamsProgressieven, later SLP, gefusioneerd met Groen

Websites

Laatste update: 2 februari 2016

Log in   |   Belgische politiek - Belgische staatsstructuur   |   info@bpol.be

www.bpol.be


www.bpol.be