Banner

  | PVDA en PTB |

Samenvatting

PVDAPTB

Naam: PVDA
PTB
Afkorting: Partij Van De Arbeid (van België)
Parti du Travail de Belgique
Kleur: Rood
Politieke familie: Marxisten
Oriëntering: Extreem links
Waalse zusterpartij: Belgische partij
Duitstalige zusterpartij: Belgische partij
Europese fractie: GUE NGL

Standpunten

Hier vind je een zeer korte lijst van verschillende punten waarvoor PVDA staat. Voor meer informatie raadpleeg hun website.

 • Lage lasten voor (economisch) zwakkeren
 • Hoge taksen op kapitaal/rijkdom/vermogen (op dividend, winsten multinationals, vermogensbelasting)
 • Hogere uitkeringen (pensioen, leefloon...)
 • Menswaardige behandeling voor iedereen, ook zwakkeren
 • Zorg voor werk, maar jaag niet op de werkloze
 • Armoede moet hard aangepakt worden
 • Gelijke rechten (man-vrouw, holebi's, autochtoon-allochtoon)
 • Tegen discriminatie, tegen racisme
 • ...

Belgische partij

Juridisch is de 'Vlaamse' PVDA en de 'Franstalige' PTB één partij. De partij is in wezen dezelfde, maar komt onder een andere naam op naargelang het taalgebied.

Dit is helemaal anders bij andere partijen. De Franstalige MR heeft juridisch/politiek niets te maken met de Vlaamse Open VLD. Natuurlijk delen ze wel een geschiedenis (als Belgische partij) en eenzelfde gedachtegoed.

Voorzitter

Peter Mertens
Peter Mertens

Bekende gezichten

Mathilde El Bakri Raoul Hedebouw
Mathilde El Bakri Raoul Hedebouw
Marco Van Hees Ruddy Warnier
Marco Van Hees Ruddy Warnier

Oude partijnamen

 • PVDA+
 • PTB-GO

Websites

Update pagine: 28 november 2018

Log in   |   Belgische politiek - Belgische staatsstructuur   |   info@bpol.be

www.bpol.be


www.bpol.be