Banner

  | Provincie uitvoerende macht: Limburg |

Kaart en symbolen

Kaart Limburg
Vlag Limburg
Symbool Limburg

Gouverneur

Herman Reynders
Herman Reynders (sinds 2009) (Sp.a)

Deputatie (verkiezingen 2012)

Naam Partij Bevoegdheid
Frank Smeets
Frank Smeets
cdv.gif Financiën, Budget en meerjarenplanning, Welzijnsbeleid, Wonen en huisvesting, Sport, Juridische aangelegenheden
Ludwig Vandenhove
Ludwig Vandenhove
vooruit.jpg Leefmilieu, natuur, waterlopen, visserij, Veiligheid, Organisatieontwikkeling, Confessionele en niet-confessionele geloofsgemeenschappen, Personeel en organisatie, Dierenwelzijn
Igor Philtjens
Igor Philtjens
openvld.jpg Toerisme en recreatie, Cultuur en bibliotheekwezen, provinciale culturele instellingen, Erfgoed en monumentenzorg, Euregionale culturele contacten, Ondersteuning gemeentelijk en stedelijk beleid (kenniscentrum gemeenten), Facilitair beheer (logistiek, provinciaal patrimonium, ICT, ...)
Erik Gerits
Erik Gerits
cdv.gif Economie, industrieterreinen, lokale, sociale en speerpunteneconomie, innovatie, Internationale samenwerking, stichting Euregio Maas-Rijn en euregionale contacten, Europese programma's
Jean-Paul Peuskens
Jean-Paul Peuskens
vooruit.jpg Onderwijs, vorming en educatie, Mobiliteit en verkeer/veiligheid, Wegenis en buurtwegen, Regiomarketing en Informatie en Communicatie, Jeugd, Provinciale onderwijsinstellingen
Inge Moors
Inge Moors
cdv.gif Ruimtelijke ordening, Landbouw, Plattelandsbeleid, Europese programma's platteland

Laatste update: 2 februari 2016

Websites

Update pagina: 2 februari 2016

Log in   |   Belgische politiek - Belgische staatsstructuur   |   info@bpol.be

www.bpol.be


www.bpol.be