Banner

  | Federaal: Senaat |

Senaat van de Deelstaten (Le Sénat)

Senaat
Bron: Commons.wikimedia.org

De Senaat is een deel van de federale wetgevende macht. Sinds de zesde staatshervorming, ligt het zwaarte punt eigenlijk bij de Kamer. Toch heeft de Senaat nog steeds belangrijke taken en een doel:

 • Verklaring tot herziening van de grondwet en grondwetsherzieningen
 • De bijzondere wetten (voor sommige wetten is een bijzondere meerderheid nodig: meerderheid binnen de taalgroepen + een 2/3de meerderheid van het totaal) (Bijzondere Wet tot Hervorming der Instellingen, Bijzondere Wet op de Brusselse Instellingen, de Bijzondere Financieringswet...)
 • Het betrekken van de deelstaten bij sommige benoemingen (Grondwettelijk Hof, Raad van State, Hoge Raad voor de Justitie)
 • De procedure van belangenconflicten (waarbij de ene federale instelling meent schade te ondervinden door een wet)
 • ...

Senatoren

De samenstelling en de taken van de Senaat zijn enorm veranderd door de zesde staatshervorming (2014). De nieuwe Senaat moet een ontmoetingsplaats voor de gemeenschappen en gewesten worden, op die manier blijven alle bevolkingsgroepen met elkaar in contact en zouden de communautaire spanningen minder makkelijk mogen oplopen.

Voor de nieuwe Senaat zullen de Belgen niet meer kunnen stemmen. Vroeger konden we zelf nog een aantal senatoren verkiezen, maar dat behoort nu tot het verleden. Het aantal senatoren is ook verminderd van 71 naar 60.

Er zetelen 60 senatoren in de nieuwe Senaat:

 • 29 afgevaardigden uit het Vlaamse parlement
 • 10 afgevaardigden uit het parlement van de Franstalige Gemeenschap (federatie Wallonië-Brussel)
 • 8 afgevaardigden uit het Waalse parlement
 • 2 afgevaardigden uit de Franstalige groep van het Brussels gewestparlement
 • 1 afgevaardigde uit het Duitstalige parlement
 • 10 afgevaardigden (6 Nederlandstaligen en 4 Franstaligen) (gecoöpteerde Senatoren), gekozen door bovenstaande senatoren, zij moeten nergens anders verkozen zijn (de politieke partijen kiezen dus vrij)

Uit de deelstaatparlementsleden kiest men de senatoren naar verhouding van hun partij in dat parlement. Daarom zijn alle grote partijen ook vertegenwoordigd in de Senaat. De gecoöpteerde senatoren worden verkozen naar het gewicht van hun partij in de Kamer.

Vanaf mei 2014 stemt het volk dus niet rechtstreeks meer voor dit deel van het federaal parlement. Vroeger had je hier dus ook het probleem van BHV, maar aangezien we hiervoor niet meer mogen stemmen, valt het probleem hier dus ook weg.


Bron: Commons.wikimedia.org

Samenstelling (verkiezingen 26 mei 2020)

Partij Zetels Symbool Bestuur
N-VA 9 nva.gif
PS 7 ps.jpg
MR 7 mr.jpg
Vlaams Belang 7 vlaamsbelang.gif
CD&V 5 cdv.gif
Open Vld 5 openvld.jpg
Ecolo 5 ecolo.gif
Vooruit 4 vooruit.jpg
Groen 4 groen.jpg
PTB 3 ptb.jpg
cdH 2 cdh.jpg
PVDA 2 pvda.jpg
Totaal 60

Laatste update: 8 augustus 2020

Groen en Ecolo vormen, net als het PTB en PVDA 1 fractie.

Adres Senaat

Leuvenseweg 7, 1009 Brussel

Websites

Update pagina: 15 juli 2016

Log in   |   Belgische politiek - Belgische staatsstructuur   |   info@bpol.be

www.bpol.be


www.bpol.be