Banner

  | Vlamingen |

Waar wonen de Vlamingen?

Vlaams Gewest Vlaamse Gemeenschap

Vlaams Gewest

Vlaamse Gemeenschap

Voor het woongebied van de Vlamingen moeten we een onderscheid maken tussen het Vlaams Gewest en de Vlaamse Gemeenschap. Het Vlaamse Gewest bestaat uit de vijf Vlaamse provincies (West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Antwerpen, Vlaams-Brabant en Limburg). Brussel hoort niet bij het Vlaams Gewest. Toch wonen er nog steeds Vlamingen in Brussel en historisch gezien is Brussel van Vlaanderen. Hierdoor hoort Brussel wél bij de Vlaamse Gemeenschap. Die gemeenschap bestaat dus uit de vijf Vlaamse provincies plus het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Merk op dat op het politieke vlak de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams Gewest één zijn, namelijk Vlaanderen. Er is slechts één Vlaams Parlement en één Vlaamse Regering. Er zitten in het Vlaamse Parlement verkozenen van de Vlaamse Brusselaars en de Vlaamse Regering komt ook op voor de Vlamingen in Brussel. Zo is het bijvoorbeeld Vlaanderen die het Nederlandstalig onderwijs in Brussel organiseert.

Vlaanderen: vandaag

Samenvatting

Hoofdstad:Brussel
Inwoners:7.150.000
Oppervlakte:13.684 km2
Talen:Nederlands
Feestdag:11 juli

Vlag

Op de vlag staat een leeuw afgebeeld. Deze is gebaseerd op het symbool van Filips van de Elzas, een graaf van het historisch Graafschap Vlaanderen. Dit zou rond 1162 zijn geweest. Er bestaat een Vlaamse Leeuw met rode klauwen en tong, maar er bestaat ook een Vlaamse Leeuw waar de hij helemaal zwart is. De enige offiële vlag is die mét rode klauwen en tong.

Deze twee versies zijn ontstaan omdat er onenigheid is of het zegel van graaf Filips nu oorspronkelijk met of zonder rood was. In sommige oude bronnen vinden we ze zonder rood terug, in andere met. Het kan ook zijn dat die oude bronnen onnauwkeurig waren en dat het echte zegel wel met rode klauwen en tong werd afgebeeld. Vlaamse bewegingen gebruiken liever de zwart-gele versie. Zij willen niet dat de Belgische kleuren (zwart-geel-rood) op 'hun' vlag staat.

Officiële Vlaamse Leeuw Andere Vlaamse Leeuw
Officiële Vlaamse Leeuw Andere Vlaamse Leeuw

Feestdag

11 juli is de officiële feestdag van Vlaanderen (hoewel dit in België geen officiële feestdag is; Vlamingen krijgen hiervoor geen vrije dag). Deze feestdag herdenkt de Guldensporenslag van 1302.

Deze slag ging tussen Frankrijk en het graafschap Vlaanderen. Het was de eerste keer in de geschiedenis dat een leger van niet-opgeleide mannen (de Vlamingen) een militair ridderleger (de Fransen) versloeg. Dit klassieke beeld moet toch wat bijgesteld worden. Zo vochten Brabantse eenheden tegen de Vlamingen en soldaten uit Namen vochten dan weer tégen de Fransen. In die tijd wilde iedereen zijn eigen belangen dienen... Van nationale gevoelens was geen spraken.

Volkslied

Het Vlaamse volkslied heet de 'Vlaamse Leeuw'. Dit lied herdenkt de Guldensporenslag van 1302. Waar de 'Vlamingen' de Fransen versloegen. Beluister het volkslied: Vlaamse Leeuw

Hoofdstad

Brussel wordt als hoofdstad van Vlaanderen aanzien. Hier bevinden zich de meeste Vlaamse instellingen (parlement, regering, enz.). Op die manier proberen Vlamingen een band met Brussel te behouden.

Vlaanderen: vroeger

De naam Vlaanderen gaat al heel lang mee. Toch is er in de loop van de geschiedenis een andere invullen gegeven. Momenteel kan je zeggen dat Vlaanderen het Nederlandstalige deel van België is. Maar ook voor 1830 bestond er een 'Vlaanderen'.

Zo bestond er rond de 10de eeuw het Graafschap Vlaanderen. Dit komt ongeveer overeen met de huidige provincies West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, de Nederlandse provincie Zeeuws-Vlaanderen en het Franse gebied Frans-Vlaanderen. De rest van het huidige Vlaanderen bestond ook uit graafschappen en hertogdommen: Hertogdom Brabant (Vlaams-Brabant, Waals-Brabant, Antwerpen en de Nederlandse provincie Noord-Brabant). De bevolking voelde zich echter niet 'Vlaams', 'Brabants'... ze voelden zich verbonden met een leenheer. Toch kwam in deze gebieden eenzelfde taal voor, hetzij als dialect, namelijk het Nederlands.

Verenigde Nederlanden

In die zin kan je zelfs zeggen dat Vlaanderen even fictief is als België. De grenzen hadden zeker anders kunnen zijn, zo had Noord-Brabant, Nederlands-Limburg, Frans-Vlaanderen... ook bij het huidig Vlaanderen kunnen horen, maar de geschiedenis heeft er anders over beslist.

Log in   |   Belgische politiek - Belgische staatsstructuur   |   info@bpol.be

www.bpol.be


www.bpol.be