Banner

  | Brusselaars |

Waar wonen de Brusselaars?

Brussel

Brussel: vandaag

Samenvatting

De basisgegevens voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Tussen haakjes staan de cijfers voor de stad Brussel.

Hoofdstad:Brussel
Inwoners:1.089.538 (157.673)
Oppervlakte:161,4 km2 (32,61 km2)
Talen:Frans en Nederlands
Feestdag:8 mei

Vlag

Op de Brusselse vlag staat een iris. Dit komt omdat Brussel vroeger een moerassig gebied was waar de iris zeer goed gedijt. In de tijd van de hertogen van Brabant (11de - 12de eeuw) werd Brussel omringt door de gele irissen. Volgens de legende schonk deze plant de overwinning aan de mannen van de hertog. Doordat deze waterplant enkel in ondiep water voorkomt, wisten zij dat ze op die plaatsen met hun paarden konden galopperen. De tegenstanders wisten dit niet en bleven met hun paarden in het moeras steken.

Vlag van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Brusselse vlag

Volkslied

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft geen volkslied.

Feestdag

Op 8 mei wordt in Brussel het feest van de iris gevierd. Ze herdenken hiermee dat Europa in de Tweede Wereldoorlog bevrijd is van de Duitse bezetter. Omdat deze dag een feestag van een gewest is, is dit geen officiële feestdag.

Brussel en België

Omdat Brussel zo complex is, geven veel mensen Brussel als argument om België niet te splitsen. Brussel hoort historisch gezien bij Vlaanderen en de Vlamingen eisen Brussel nu al op als hun hoofdstad. Maar eigenlijk past Brussel qua bevolking en mentaliteit beter bij Wallonië, of zou het ook onafhankelijk moeten worden?

Stad of gewest?

Op de kaarten hieronder zie je dat er een onderscheid is tussen Brussel de stad en Brussel het gewest. De stad is maar een klein onderdeeltje van het gewest. Officieel heet het Brussels Gewest 'Brussels Hoofdstedelijk Gewest'. Het gewest bestaat uit de stad Brussel en 18 andere gemeenten. In feite is enkel de stad Brussel de hoofdstad van België, maar zowel de lasten als de opbrengsten (dotaties) worden door de 19 gemeenten gedragen.

Brussel stad Brussels Gewest
De stad Brussel Het gewest Brussel

Brussel Vlaams?

KoudenbergBrussel is vandaag vooral bekend als hoofdstad van België. De facto wordt ze ook aanzien als hoofdstad van de Europese Unie. We vinden er dan ook verschillende gebouwen die te maken hebben met de Belgische en Europese politiek.

Maar welk volk bewoont deze unieke stad? Hiervoor keren we terug naar de wortels van Brussel. Lang voor ze de hoofdstad van België werd, speelde Brussel al een belangrijke rol in de politiek van het gebied dat ongeveer overeenkomt met de huidige Benelux.

De eerste keer dat de Nederlanden (huidig België en Nederland) werden ééngemaakt was rond de 14de en 15de eeuw. De Bourgondische hertogen slaagden erin om de verschillende kleine gebieden waaruit België en Nederland bestoden via erfenissen één te maken. Voorbeelden hiervan zijn: het graafschap Vlaanderen, het hertogdom Brabant, het graafschap Holland, het prinsdom Utrecht, het graafschap Namen... (zie kaart). Deze kleine delen hadden niets met elkaar gemeen, maar door de erfenis van die kleine gebieden werd de eigenaar één en dezelfde persoon. De hertogdommen, graafschappen en prinsdommen wilden niet samenhoren en voelden zich niet verwant aan elkaar. Toch kwamen ze gedwongen onder hetzelfde politieke bestuur te staan. Deze hertogen lieten een paleis bouwen op de Koudenberg als symbool van hun macht. In de 18de eeuw brandde dit prachtige gebouw echter af...

Verenigde Nederlanden

In de tijd die volgde wisselden de gebieden van de Nederlanden van eigenaar. Toch werd Brussel vaak als hoofdstad gekozen voor het gebied. Zo werd Brussel de hoofdstad van "'t Nederlandt" in de 16de eeuw. Zelfs toen, wat nu het huidige België is, bij de Nederlanden kwam, was Brussel afwisselend met Amsterdam de hoofdstad. In Brussel werd het Koninklijk paleis voor Willem I gebouwd (dit staat er nog steeds).

Koninklijk Paleis

Het is duidelijk dat Brussel een zeer belangrijke stad is. Daarom is het geen wonder dat deze stad de hoofdstad van het jonge België werd (in 1830). Maar omdat men er voor koos om van België een Franstalig land te maken, kwamen er enorm veel Franstaligen (zowel Walen als Fransen die hun land door de Franse Revolutie ontvluchtten) wonen. Zij moesten de ambtenarij van het land uitbouwen. De keuze voor het Frans lag voor de hand omdat vooral de rijke (Franstalige) Burgerij en adel mochten stemmen. Voor 1830 was Brussel een echte Brabantse stad, waar Nederlands (dialect) de voertaal was. Nu is Brussel een Franstalige stad. Sommige bronnen beweren dat 7/10 personen Franstalig is. Als we de uitslagen van willekeurige verkiezingen bekijken, dan merken we dat de Vlaamse partijen amper aan de bak komen...

Toch genieten de Nederlandstalige Brusselaars van een bescherming. Het Nederlands is immers een officiële taal in Brussel. Alle papieren van de gemeente worden in het Nederlands of het Frans opgesteld. Een Brusselaar is verplicht te trouwen, zijn kind aan te geven, zijn identiteitskaart aan te vragen, het overlijden aan te geven... op een ééntalig document. Enkel de identiteitskaart is tweetalig Frans/Engels (zoals in Wallonië) of Nederlands/Engels (zoals in Vlaanderen). Ook alle straatnamen hebben een Nederlandse versie, in het ziekenhuis moet je in het Nederlands geholpen kunnen worden... De realiteit leert echter dat je in Brussel veel problemen ondervindt als je geen Frans spreekt.

Brusselaars: een volk

Eigenlijk is dit geen apart volk. Toch kan je er niet buiten dat Brussel een complexe bevolkingssamenstelling heeft. Een grote meerderheid is Franstalig, maar een kleine minderheid is Nederlandstalig. Zij doen beroep op de geschiedenis om te zeggen dat Brussel ook Nederlandstalig hoort te zijn. Naast dit probleem telt Brussel zoals bijna elke Westerse hoofdstad veel buitenlanders, officiële cijfers spreken van 28,81%. Er zijn in de hoofdstad gezinnen waar één ouder een Vlaming en de andere een Waal is. Het gebeurt ook dat Walen hun kinderen naar het Nederlandstalig onderwijs sturen. In de loop der tijd is er zelfs een 'Brusselse taal' ontstaan, dit is eigenlijk Nederlands met enorm grote Franse invloeden. Maar zoals alle dialecten in ons land, is dit aan het uitsterven.

Log in   |   Belgische politiek - Belgische staatsstructuur   |   info@bpol.be

www.bpol.be


www.bpol.be