Banner

  | Gemeente OCMW: uitvoerende macht |

Het Vast Bureau (Le Bureau Permanent)

De leden van het Vast Bureau worden door en uit de OCMW-raad gekozen. De voorzitter van de OCMW-raad is ook meteen de voorzitter van dit uitvoerend orgaan, hij heeft trouwens ook stemrecht. Indien een lid van de raad gekozen wordt tot lid van het Vast Bureau, blijft hij toch zijn zitje behouden in de OCMW-raad. In sommige faciliteitengemeenten wordt het Vast Bureau door de bevolking gekozen.

Het aantal leden is afhankelijk van het aantal OCMW-raadsleden, en onrechtstreeks dus afhankelijk van het aantal inwoners. Deze verdeling is hetzelfde voor Vlaanderen en Wallonië:

Aantal OCMW-raadsleden Leden Vast Bureau
9 3
11 of 13 4
15 5

Bron Vlaanderen: Decreet betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn artikel 60 (Vlaamse Codex)
Bron Wallonië: Art. 27

De opgerichte bijzondere comités tellen evenveel leden als het Vast Bureau.

Logo CPAS Namen

Bevoegdheden van het Vast Bureau

Het Vast Bureau heeft toch heel wat bevoegdheden:

  • Dagelijks beheer
  • Voorbereiden van dossiers
  • Regelen praktische personeelszaken
  • Aankopen tot een bepaald bedrag
  • Goedkeuring budget
  • Bevoegdheden die de OCMW-raad toewijst
  • ...

Bron

Update pagina: 2 augustus 2011

Log in   |   Belgische politiek - Belgische staatsstructuur   |   info@bpol.be

www.bpol.be


www.bpol.be