Banner

  | Gemeente: wetgevende macht |

Werking

Er is maar één orgaan, namelijk de Gemeenteraad. Dit wordt om de zes jaar gekozen en ze vergaderen wanneer dit nodig is. Toch moeten er minstens 10 gemeenteraden per jaar zijn.


Stadhuis Kortrijk - Bron: Commons.wikimedia.org

Bevoegdheden

De Gemeenteraad heeft de volgende bevoegdheden:

  • Het maken van gemeentelijke normen (wetten): huishoudelijk reglement, werking gemeentediensten (sport, groendienst...), politieverordeningen (openbare orde: jaarmarkt, festival, verkeer)
  • Goedkeuren begroting
  • Beslissingen om een referendum te houden (bijvoorbeeld over een nieuw bouwwerk)
  • Beslissing om districten op te richten
  • Andere: Beheer onroerende goederen van de gemeente, gemeentepersoneel...

Aangezien de gemeenteraad geen echte wetten stemt (enkel verordeningen), maakt de gemeenteraad strikt genomen deel uit van de uitvoerende macht. Er is dus geen wetgevende macht op dit niveau. Je kan het vergelijken met de Koning die Koninklijke Besluiten uitvaardigt (is ook geen wet). De burgemeester en schepenen zetelen dan ook nog steeds in de gemeenteraad.

Zetels

Het aantal zetels in een Gemeenteraad is afhankelijk van het inwonersaantal. Hoe meer inwoners, hoe meer zetels. Toch is het maximum aantal zetels 55. De Burgemeester en Schepenen maken deel uit van de Gemeenteraad (behalve indien zij niet als gemeenteraadslid werden verkozen).

Inwoners Zetels
Tot en met 999 7
1.000 - 1.999 9
2.000 - 2.999 11
3.000 - 3.999 13
4.000 - 4.999 15
5.000 - 6.999 17
7.000 - 8.999 19
9.000 - 11.999 21
12.000 - 14.999 23
15.000 - 19.999 25
20.000 - 24.999 27
25.000 - 29.999 29
30.000 - 34.999 31
35.000 - 39.999 33
40.000 - 49.999 35
50.000 - 59.999 37
60.000 - 69.999 39
70.000 - 79.999 41
80.000 - 89.999 43
90.000 - 99.999 45
100.000 - 149.999 47
150.000 - 199.999 49
200.000 - 249.999 51
250.000 - 299.999 53
300.000 of meer 55

Bron: Gemeentedecreet artikel 5 (FOD Justitie) Numac 2005036063

Partijen

Het unieke karakter van elke gemeente weerspiegelt zich ook in het partijlandschap van een gemeente. Vaak vind je er de grote traditionele partijen terug, maar ook kartels of andere partijen bieden zich aan. Zo kan het gebeuren dat in een bepaalde stad/gemeente de drie traditionele partijen (Christenen, liberalen en socialisten) één lijst vormen. Je vindt dan gemeentelijke partijen terug zoals bijvoorbeeld 'Lijst van de Burgemeester'...


Gemeentehuis Elsene - Bron: Commons.wikimedia.org

589 Belgische Gemeenteraden

Er zijn in ons land 589 gemeenten die elk over een Gemeenteraad beschikken. Het zou veel werk vragen om hier de samenstelling van al deze Gemeenteraden op te lijsten. Toch vind je de samenstelling van de meeste Gemeenteraden op hun website. Dat adres is vaak www.GEMEENTE.be.

Op de websites vind je soms verslagen en/of audio/videofragmenten van de gemeenteraad terug. Zo geeft de stad Leuven de kans aan de bezoeker om de gemeenteraad te herbeluisteren.

Een volledige lijst van de Belgische gemeenten vind je terug op www.belgium.be.

Update pagina: 23 februari 2014

Log in   |   Belgische politiek - Belgische staatsstructuur   |   info@bpol.be

www.bpol.be


www.bpol.be