Banner

  | Gemeente: OCMW |

Het OCMW en haar bevoegdheden

Iedere Belgische gemeente heeft een Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) (Centre Public d'Action Sociale: CPAS) (Öffentliches Sozialhilfezentrum: ÖSHZ). Haar voornaamste taak is om hulp te verlenen aan kansarmen (toekennen van een leefloon).


Bron: Flickr - Eric Parker

Het OCMW helpt personen als deze onvoldoende middelen hebben om een menswaardig bestaan te leiden. Eerst kijkt het OCMW na of de cliënt recht heeft op andere uitkeringen (werkloosheid, ziekte, pensioen). Indien ja, proberen ze dit in orde te krijgen. Als dit niet lukt, wordt er een leefloon toegekend.

Toch doet het OCMW meer dan alleen maar geld geven. Hieronder vind je enkele taken:

 • Toekennen leefloon (of integratie via werk)
 • Budgetbeheer
 • Hulp aan daklozen
 • Beheren rusthuizen/serviceflats
 • Beheren ziekenhuizen
 • Aanbieden van psychosociale hulp
 • Warme maaltijden aanbieden
 • Voorschot op bepaalde uitkeringen geven (werkloosheids-, invaliditeitsuitkering)
 • Betalen energiefacturen
 • Opvoedhulp
 • Bemiddeling bij conflicten tussen huurder en verhuurder
 • Bemiddeling als je dreigt afgesloten te worden van water/elektriciteit/gas
 • Dringende geneeskundige dienstverlening
 • Huisvesting (sociale woningen)
 • ...

De dienstverlening hangt af van OCMW tot OCMW. Wat logisch is want elke gemeente heeft een ander OCMW met andere bestuurders. Verder heeft elke gemeente andere noden.


Bron: Flickr - Anna Armstrong

Een OCMW moet enkel personen helpen die in haar gemeente wonen. Dit kan soms een probleem zijn voor personen zonder een vast adres.

Het OCMW kan echter ondergebracht zijn onder de naam van een Sociaal Huis. De bedoeling is dat burgers maar op één plaats moeten zijn om alle diensten rond welzijn te vinden. Op die manier valt eveneens het negatieve beeld van 'naar het OCMW gaan' deels weg.

Logo OCMW Kortrijk

Een politiek niveau?

Het lijkt vreemd om een OCMW als politiek orgaan te bekijken. De Belgen stemmer er immers niet voor (op sommige faciliteitengemeenten na).

Toch is de gemeenteraad nauw verbonden met het OCMW (afhankelijk van het gewest). Kortom je vindt in de OCMW-raad (wetgevende macht) en in het Vast Bureau (uitvoerende macht) de bekende politieke partijen terug. Onrechtstreeks (via de gemeenteraadsverkiezingen om de 6 jaar) stemmen de Belgen dus wel voor hun OCMW.

Logo OCMW Brussel

Regionalisering van de OCMW's

De Belgische wet bepaalt in de OCMW-wet van 8 juli 1976 nog steeds het ruime kader waarin alle OCMW's in België werken. Toch mogen de gewesten de concrete werking ervan vrij bepalen. We vinden dus een andere structuur terug in Vlaanderen, Wallonië en Brussel.

Een voorbeeld van wat nog federaal bepaald wordt, is het Recht op Maatschappelijke Integratie (RMI). In de eerste plaatst moet iedereen aan werk geholpen worden. Maar als dit niet lukt, heb je recht op een leefloon. De hoogte van dit leefloon wordt federaal vastgelegd via de wet van 26 mei 2002.

Wetgevende en uitvoerende macht

Uitvoerende macht Wetgevende macht
OCMW Vast Bureau Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Websites van enkele OCMW's en bronnen

Update pagina: 11 december 2018

Log in   |   Belgische politiek - Belgische staatsstructuur   |   info@bpol.be

www.bpol.be


www.bpol.be