Banner

  | Dossier: Splitsing België |

België barst

Zowel in het binnenland als in het buitenland ontstaat de vrees/wens dat ons land ophoudt te bestaan. Vele Vlaamse partijen, waaronder Vlaams Belang, N-VA en LDD, pleiten voor een republiek Vlaanderen. Maar zal ons land zo snel en makkelijk gesplitst worden?

Waar een wil is, is een weg

Op zich is het niet moeilijk om België of een andere staat te splitsen. Ook het samenvoegen van staten is in theorie niet zo moeilijk. Toch moet er in beide kampen een wil aanwezig zijn, beide partijen moeten een splitsing willen en/of beide kampen moet het gevoel hebben dat ze er bij te winnen hebben.

In ons land is het niet eens zo duidelijk of de Vlaamse bevolking een onafhankelijkheid ziet zitten, maar zelfs als dit het geval is, moet er nog een wil in Wallonië zijn. Het is al vaker gebeurd dat één deel het land wenst te splitsen en de andere niet. Vroeger wilde Wallonië zelfs af van het arme Vlaanderen, vandaar trouwens dat de gewesten in het leven geroepen werden.

Zolang we niet overeenkomen met 'het land' waarvan we willen scheiden, zal het bijzonder moeilijk worden om de rest van de wereld te overtuigen om onze nieuwe landen te erkennen. Zeker omdat we niet onderdrukt worden. De Vlamingen hebben al een staat binnen een staat, ze mogen hun taal spreken, ze hebben reeds een eigen regering en veel meer.

Naast het probleem dat slechts weinig mensen binnen België het willen splitsen, zijn er nog andere problemen:

Erkenning

In 1830 is België er alleen gekomen omdat andere landen dat zagen zitten. Zo ontstond er een buffer tussen Frankrijk en Duitsland dat Groot-Brittannië als uitvalbasis zou gebruiken. Indien België onafhankelijk wilde zijn, moest het trouwens steeds neutraal blijven. Het nieuwe land mocht zelfs niet eens zijn eigen koning kiezen... Toen België Lodewijk, hertog van Nemoers en zoon van de Franse koning Louis-Philippe, voorstelde, vonden zowel Groot-Brittannië als Duitsland dit geen goed idee; uiteindelijk viel de keuze op Leopold van Saksen-Coburg-Gotha. Hij was eerder met de Engelse kroonprinses Charlotte Augusta gehuwd... Dit illustreert hoe belangrijk andere landen zijn in het tot stand komen van een nieuwe staat.

Indien Vlaanderen onafhankelijk wil worden, zal het andere landen moeten vinden die de jonge natie erkennen en steunen. De voornaamste redenen voor splitsing is dat de 'cultuur' te verschillend is, dat Wallonië ons veel te veel geld kost en dat het ons vroeger onderdrukte.

Vele grote landen hebben ook te kampen met deze problemen; de Schotten willen ook een eigen staat, de Basken in Spanje en Frankrijk ook, Noord-Ierland wil weg van Groot-Brittannië, het gaat niet goed tussen Noord- en Zuid-Italië. Dan zouden deze grote landen Vlaanderen moeten erkennen, terwijl zij dat niet goed vinden in eigen land?

Daarbij komt nog dat Vlaanderen al veel macht heeft; al haar symbolen (vlag, volkslied, feestdag) zijn officieel erkend, er is een eigen regering, een eigen parlement, ze maken deel uit van de federale instellingen (er zijn Vlaamse ministers op het Belgische niveau, er zijn Vlaamse volksvertegenwoordigers op het Belgische niveau...), het Nederlands is een officiële taal... De lijst is eindeloos.

Er zal dus nog even gepraat moeten worden eer we belangrijke landen vinden die ons willen erkennen.

Walen buiten!

Vele Vlamingen zouden het graag willen, maar met een onafhankelijk Vlaanderen zijn we niet van de Walen af. Er wonen immers veel Franstalingen in Vlaanderen, zowel in Brussel als rond Brussel, maar ook in het hele zuiden van Vlaanderen, tegen de taalgrens. Men zegt dat er meer dan 300.000 Franstaligen op Vlaams grondgebied wonen (Bron). Andere staten zullen graag horen dat we onze minderheden goed beschermen, anders is het steunen van een nieuw land dat bepaalde inwoners verjaagt, nogal delicaat. Nederland heeft Kosovo (2008) mede om deze reden erkend; Kosovo moest garanties bieden om de Serviërs te beschermen (Bron). De kans bestaat dus dat de Franstaligen in Vlaanderen meer bescherming gaan krijgen dan nu het geval is.

Europese Unie

Als een land ophoudt te bestaan, dan wordt er vaak een 'erfgenaam' bepaald. Deze erfgenaam mag bijvoorbeeld de naam van dat oude land blijven gebruiken en zit ook in de internationale instellingen waar het oude land in zat, ook verdragen dat het oude land afgesloten had, worden van toepassing op het nieuwe land. Er moet niet noodzakelijk een erfgenaam zijn, het land verdwijnt dan en de 'nieuwe landen' moeten alles van nul opbouwen (lidmaatschap internationale instellingen, verdragen...).

Zoals het er nu naar uitziet, maakt Vlaanderen weinig kans om die erfgenaam te worden; momenteel is de roep voor een splitsing het grootst in Vlaanderen, zonder steun van belangrijke landen zal Wallonië krijgen wat België had. Dit zou beteken dat we opnieuw moeten lid worden van de NAVO, de VN... maar ook van de Europese Unie (EU). Ook zouden we opnieuw moeten toetreden tot de eurozone. Welke eisen gaan deze instellingen opleggen?

Praktische problemen

Natuurlijk zijn er ook praktische problemen verbonden aan iedere scheiding. De eerste vraag gaat over grenzen. Hoe gaat België uit elkaar vallen? Waar horen de faciliteitengemeenten? Waar hoort Brussel? Hier is een oplossing voor te vinden, maar dan moet er een overeenkomst zijn.

Een ander probleem is de staatsschuld. Wie gaat deze verder afbetalen? Gaan we die ook in de helft delen? Op die manier zou Wallonië al failliet zijn nog voor het bestond. Moeten we de schulden misschien verdelen naargelang de draagkracht van de nieuwe landen? Op die manier zou Vlaanderen het grootste deel krijgen. Of misschien moeten we nagaan wie die schuld opgebouwd heeft en wie daar beter van geworden is. Ook hier geldt; we zullen overeen moeten komen.

Andere nationale instellingen zoals politie, justitie, leger, de post, nmbs... zullen relatief eenvoudig gesplitst kunnen worden. Zij behoren al automatisch aan het grondgebied waar ze liggen. Als er dan een deel wordt afgekocht is alles zo in kannen en kruiken.

Besluit

Hard roepen dat zowel Vlaanderen als Wallonië beter worden van een splitsing is makkelijk, maar of een splitsing er komt, is zeer onwaarschijnlijk.

Filmpjes

Enkele interessante filmpjes over de splitsing van België:

Update pagina: 24 november 2010

Log in   |   Belgische politiek - Belgische staatsstructuur   |   info@bpol.be

www.bpol.be


www.bpol.be