Banner

  | Europese Unie (EU): Europese Raad |

Taken van de Europese Raad

De Europese Raad (groep regeringsleiders) is verantwoordelijk voor het bepalen van de beleidsprioriteiten van de EU en behandelt ingewikkelde of gevoelige kwesties die niet op een lager niveau van samenwerking tussen de EU-landen opgelost kunnen worden.

Deze Europese Raad heeft een grote invloed op de agenda van de Europese Unie, maar hij maakt geen wetten. Je kan dit hele niveau een beetje vergelijken met de taak van een president in een land (afhankelijk van welk systeem een land gebruikt). Sinds kort kiest ook dit niveau een voorzitter. Wij spreken dan van de president van Europa.


Bron: Commons.wikimedia.org

De Raad neemt beslissingen bij consensus. Dit wil zeggen dat iedereen het eens moet worden over een bepaalde zaak. Er wordt niet gestemd, maar het voorstel wordt aanvaard als er juist niemand meer om stemming vraagt. Hierdoor bereikt men het maximaal haalbare waar iedereen zich in kan vinden.

Minstens vier keer per jaar komt de Europese Raad samen, meestal in Brussel (Justus Lipsiusgebouw).

Samenstelling

De Europese Raad bestaat uit:

De Europese president, de commissievoorzitter en de hoge vertegenwoordiger hebben geen stemrecht.

Afhankelijk van wat er op de agenda staat, kunnen de leden van de Europese Raad besluiten zich elk te laten bijstaan door een minister en, wat de voorzitter van de Commissie betreft, door een lid van de Commissie.


Bron: Commons.wikimedia.org

Voorzitter of president

De voorzitter wordt door de Europese Raad met een speciale meerderheid gekozen. Zijn ambtstermijn bedraagt 2,5 jaar, en hij kan eenmaal herkozen worden.

Momenteel is de Pool Donald Tusk de 'president van Europa'. Hij volgt onze Belgische ex-premier, Herman Van Rompuy, op.

Donald Tusk

De voorzitter heeft verschillende taken:

  • Zit de Europese Raad minstens 4 keer per jaar voor
  • Leidt en stimuleert de werkzaamheden van de Europese Raad
  • Kan de Europese Raad samen roepen
  • Hij is de externe vertegenwoordiging van de Europese Unie
  • ...

Verwarrende benamingen

De onderstaande benamingen zijn aparte instellingen, maar door de gelijkaardige benamingen, halen we ze makkelijk door elkaar:

  • Raad van de Europese Unie of EU-raad of Raad: wetgevend orgaan samen het Europees Parlement, nationale ministers per thema (bv. financiën)
  • Europese Raad: bepaalt het beleid van de EU, groep van regeringsleiders van de EU-landen
  • Raad van Europa: dit is geen EU-instelling

Websites

Update pagina: 13 september 2015

Log in   |   Belgische politiek - Belgische staatsstructuur   |   info@bpol.be

www.bpol.be


www.bpol.be