Banner

  | Dossier: Geldstroom |

Rijk Vlaanderen, arm Wallonië

Niet alleen op het vlak van cultuur verschillen Vlamingen en Walen van elkaar, maar ook economisch gezien is de situatie anders. Soms spreekt men zelfs over een economie met twee versnellingen.

Nu is Vlaanderen de rijke partner in onze Belgische staat. Wij zorgen voor een grote uitvoer, voor werkgelegenheid, voor weinig werkloosheid... In Wallonië gaat het economisch gezien slecht, dit is begonnen na het sluiten van de mijnen.

Vroeger was Wallonië het rijke deel van België, maar sinds het belang van de zware industrie afgenomen is, zijn zij er niet in geslaagd voldoende alternatieven te ontwikkelen. De Vlaamse provincie Limburg kampt trouwens met hetzelfde probleem; sinds de sluiting van de mijnen, gaat het economisch niet goed met deze regio.

Momenteel is vooral de 'dienstensector' belangrijk. Hier scoort Vlaanderen zeer goed en het gevolg is een rijk Vlaanderen.

Solidariteit

Aangezien onze Waalse buren het financieel heel wat minder breed hebben dan Vlamingen, is er een soort solidariteit. Dit wil zeggen, Vlaanderen geeft Wallonië geld.

Vlaanderen kan rechtstreeks geld geven, maar heel veel geld stroomt naar Wallonië via de Belgische staatstructuur. Zo wordt er een Belgische pot gemaakt, waar Vlamingen het grootste deel van bijdragen, terwijl die pot in het voordeel van de Franstalingen verdeeld wordt.

Een voorbeeld hiervan zijn de werkloosheidsuitkeringen. De werkloosheid in Vlaanderen is lager, daarom dragen er dus meer Vlamingen geld bij (er zijn trouwens ook meer Vlamingen). Maar vele werklozen zijn Franstalingen. Uit de Belgische werkloosheidspot, die vooral gespekt wordt door Vlamingen, gaat veel geld naar de Franstaligen.

Hierdoor is het enorm moeilijk om te bepalen hoeveel geld er nu 'stroomt'.

6,6 miljard

Dat er geld stroomt, is duidelijk en dat dit (deels) te verantwoorden is, ook, maar over hoeveel geld spreken we?

In 2003 zou dit volgens de "Vlaamse administratie Budgettering, Accounting en Financieel Management" (Abafim) over 6,6 miljard euro gaan. Dit geld gaat zowel naar Brussel als naar Wallonië.

De N-VA spreekt zelfs van 11,3 miljard euro, in dit bedrag zit dan ook het gewicht van de staatschuld.

Om deze hoge bedragen begrijpbaar te maken, zegt de N-VA dat elke Vlaming zo een 2000 euro per jaar afdraagt aan Brussel/Wallonië. Het Vlaams Belang drukt dit bedrag op zijn beurt weer uit in auto's... Let wel; al deze cijfers dateren van 2003-2004. Het is moeilijk om betrouwbare, recente cijfers te vinden.

Verschillen

Dat de ene regio geld geeft aan de andere, zie je ook in andere landen. Ook binnen Vlaanderen zijn er trouwens verschillen. Zo krijgt Limburg extra steun van de Vlaamse Overheid. Binnen Wallonië doet Waals-Brabant het economisch goed, men zegt dat dit door de aanwezigheid van Brussel komt.

Natuurlijk is de grootste kritiek op onze geldstromen dat ze niet transparant zijn en dat ze de modale Waal niet helpen, wel de heersende politieke klasse in Wallonië.

Splitsen

Veel Vlamingen willen niet meer betalen voor Wallonië. Zij vinden dat ze zelf verantwoordelijk (moeten) zijn voor hun beleid en economische toestand. Daarom zouden zij het beter vinden moest België ophouden te bestaan.

Heel deze discussie verweeft twee problemen met elkaar. Langs de ene kant heb je het verschil in cultuur en langs de andere kant heb je de verschillende economie. Omdat we twee grote bevolkingsgroepen hebben, verdelen we hun economische activiteit ook over deze twee groepen. In andere landen valt een geldstroom minder op omdat zij ongeveer dezelfde cultuur hebben. Op die manier is Vlaanderen rijk en Wallonië arm... Ook de cultuur wordt soms aan de basis gelegd van het verschil. Zo zeggen sommigen dat Walen lui zijn en niets willen veranderen aan hun situatie. Ze krijgen nu veel makkelijker hun geld...

Socialistische publiciteit

Log in   |   Belgische politiek - Belgische staatsstructuur   |   info@bpol.be

www.bpol.be


www.bpol.be