Banner

  | Stemrecht of stemplicht? |

Stemmen: moeten of mogen?

De vraag of er in ons land stemplicht/opkomstplicht/stemrecht is, keert vrijwel iedere verkiezing terug. Toch is artikel 62 van onze grondwet zeer duidelijk; "De stemming is verplicht en geheim". Hieruit kan je besluiten dat je een stem MOET uitbrengen. Toch is de stemming geheim en je kan er gewoon voor kiezen om blanco of ongeldig te stemmen. Op die manier kan je stellen dat je niet hoeft te stemmen, maar dat je je gewoon moet aanmelden op de dag van de verkiezing om in orde te zijn. Daarom spreken veel mensen van 'opkomstplicht'.

Stembureau
Bron: Commons.wikimedia.org (Vysotsky)

Zieken, gevangenen (sommige gevangenen zijn definitief uitgesloten), kiezers die op de dag van de verkiezingen in het buitenland verblijven en kiezers die om beroepsredenen, studieredenen of omwille van hun geloofsovertuiging niet kunnen gaan stemmen, kunnen bij volmacht stemmem, dit is niet verplicht. Wie normaal gesproken zou moeten gaan stemmen, maar dit niet doet, heeft steeds een attest nodig (gemeente, school, religieuze overheid, dokter...). Als je op de dag van de verkiezing in België op vakantie bent, dan is dit geen geldige reden.

Andere landen met stemplicht zijn Luxemburg, Griekenland, Australië en de meeste Zuid-Amerikaanse landen.

Straffen

Bij een eerste overtreding van de stemplicht, riskeer je een berisping of een geldboete van 27,50 tot 55,00 euro. Bij herhaling kan de boete tot 137,50 euro oplopen. Als men in een periode van 15 jaar vier keer niet deelneemt aan de verkiezingen zonder daarvoor een wettige reden te hebben, wordt men voor 10 jaar van de kiezerslijsten geschrapt en kan men gedurende die periode geen benoeming, bevordering of onderscheiding krijgen van een openbare overheid.

Rechter
Bron: Flickr.com

De Koning

Aangezien onze Koning ook een Belg is en voldoet aan alle voorwaarden om te gaan stemmen, vallen ook hij en zijn familie onder art. 62 van de grondwet en moet hij gaan stemmen. Toch staat de Koning als Staatshoofd van alle Belgen boven de politieke partijen. Daarom is het de grondwettelijke gewoonte dat de Koning niet gaat stemmen en zich laat verontschuldigen bij de voorzitter van zijn kiesbureau. Dit is ook het geval voor de Koningin. Alle ander leden (dus ook onze oude Koning Albert II) van de koninklijke familie vervullen hun stemplicht wel.

Filip en Mathilde
Bron: Carolien Coenen

Bron

Update pagina: 12 juli 2014

Log in   |   Belgische politiek - Belgische staatsstructuur   |   info@bpol.be

www.bpol.be


www.bpol.be