Banner

  | Disclaimer |

Doel: onderwijs

Het enige doel van Bpol is het verlenen van informatie over de werking van de Belgische overheid en internationale instellingen. Dit moet gekaderd worden in de Vakoverschrijdende Eindtermen (VOET 2010: context 5) van de Vlaamse Overheid, alsook in verschillende leerplannen waaronder dat van SEI (Socio-Economische Initiatie), economie, STW... Dit kadert eveneens in het trainen van ICT-vaardigheden van leerlingen en studenten.

De website streeft er naar zo veel mogelijk politieke meningen aan bod te laten komen. Leerlingen of studenten kunnen zelf nagaan waarin ze zich het meest herkennen. De website probeert dit zo evenwichtig en neutraal mogelijk te doen, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de bezoeker dit anders ervaart.

Bpol werd ontworpen in het kader van een onderwijstaak en is op geen enkele manier verbonden met een overheid, politieke partij of beweging. De website wordt in de privésfeer verder ontwikkeld.

Dit project streeft op geen enkele manier winst na.

Informatie: juistheid

Deze website is niet verantwoordelijk voor onjuistheden of tekortkomingen in de informatie zoals die vermeld staan op de website. Toch streeft Bpol er naar dat de teksten steeds up-to-date en zo correct mogelijk zijn. Op quasi elke pagina staat wanneer deze het laatst nagekeken werd.

De website behoudt het recht om op elk moment en zonder verwittiging aanpassingen door te voeren en/of bepaalde delen gedeeltelijk of geheel te verwijderen.

Bpol bevat links naar externe websites (rood aangegeven). Hierop heeft Bpol geen controle en er kan dus geen aansprakelijkheid voor onjuistheden/fouten op deze externe websites ingeroepen worden.

Auteursrechten

Teksten

De teksten op de website zijn het resultaat van het samenleggen van verschillende opzoekingen en van de verweking van informatie in de media. Deze teksten dienen volledig het onderwijsdoel dat de website nastreeft. De teksten op Bpol mogen vrij en zonder toestemming gebruikt en aangepast worden indien er onderwijs zonder winstoogmerk nagestreefd wordt.

Grafisch materiaal

Vele afbeeldingen en foto’s behoren niet aan Bpol toe, maar illustreren en/of ondersteunen slechts het informatieve, educatieve karakter van de website. Bpol gebruikt deze afbeeldingen dan ook in het kader van onderwijs en vorming. Het gevolg is dat Bpol geen toestemming kan geven voor het verdere gebruik van deze materialen.

Aangezien de doelstellingen enkel gekaderd kunnen worden in de kennis- en informatieoverdracht, aangevuld met de afwezigheid van een winstgevend oogmerk, kan er geen enkele financiële compensatie bij Bpol bekomen worden voor bepaalde auteursrechten.

Auteurs die vinden dat hun financiële belangen door Bpol geschaad worden, kunnen steeds vragen hun werk te verwijderen. Dit zal zo spoedig mogelijk gebeuren.

Cookies

Bpol maakt geen gebruik van cookies.

Varia

Deze disclaimer kan ten alle tijden aangepast worden.

Update pagina: 2 februari 2016

Log in   |   Belgische politiek - Belgische staatsstructuur   |   info@bpol.be

www.bpol.be


www.bpol.be