Banner

  | Gemeenschap Brussel: Wetgevende macht |

Drie vergaderingen/raden (assemblée)

Ook voor de bevoegdheden die elke commissie heeft, moeten er 'wetten' gemaakt worden. Toch heten de 'wetten' van de VGC en Cocof 'verordeningen', in bepaalde gevallen kan de Cocof wel decreten uitvaardigen. De GGC kan echter wel ordonnanties stemmen.

De vergadering of raad van deze commissies is altijd gebaseerd op de verkiezingsuitslag van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement. In dit parlement zetelen immers zowel Franse en Vlaamse partijen. De wet heeft er zelfs voorgezorgd dat 17 zetels van dit parlement voorbehouden zijn voor de Vlaamse Brusselaars en de overige 72 zetels zijn voor de Franstalige Brusselaars.

Het is net deze verdeling die ook gehanteerd wordt om de verschillende commissies samen te stellen. De GGC is dan weer volledig gelijk aan het Brussels Parlement. Al deze leden vervullen dus een dubbel mandaat.

Bevoegdheden

Ook hier is het de bedoeling dat er verordeningen, decreten of ordonnanties gemaakt worden in de bevoegdheden waarvoor de commissie bevoegd is. Hiernaast houdt ze ook nog eens toezicht op de uitvoerende macht (college) van commissie.

Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC)

Zoals reeds eerder gezegd, bestaat deze raad (of vergadering) uit de 17 van de 89 zetels van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement die voor Nederlandstaligen voorbehouden zijn.

Symbool Raad VGC

Dit parlement stemt verordeningen over de bevoegdheden die je hier kon lezen.

Symbool VGC

Partij Zetels Symbool Bestuur
Open Vld 5 openvld.jpg Ja
Groen 3 groen.jpg
Sp.a 3 spa.png Ja
N-VA 3 nva.gif
CD&V 2 cdv.gif Ja
Vlaams Belang 1 vlaamsbelang.gif
Totaal 17

Websites

L'assemblée de la Commission communautaire française (Cocof)
De vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie

Deze vergadering bestaat uit de 72 Franstalige zetels van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement.

Dit parlement stemt verordeningen, maar ook decreten over de bevoegdheden die je hier kon lezen.

Symbool Cocof

Partij Zetels Symbool Bestuur
PS 21 ps.jpg Ja
MR 18 mr.jpg
DéFI 12 defi.jpg Ja
cdH 9 cdh.jpg Ja
Ecolo 8 ecolo.gif
PTB 4 ptb.jpg
Totaal 72

Website

Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (VVGGC)
L'assemblée réunie de la Commission communautaire commune (ARCCC)

Deze laatste commissie kan echter wel ordonnanties uitvaardigen. Zij is, als enige van de 3 commissies, dan ook bevoegd naar de Brusselaars toe, de andere drie zijn dit enkel naar instellingen.

De samenstelling valt geheel samen met de samenstelling van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement.

Partij Zetels Symbool Taalgroep Bestuur
PS 21 ps.jpg Franse taalgroep Ja
MR 18 mr.jpg Franse taalgroep
DéFI 12 defi.jpg Franse taalgroep Ja
cdH 9 cdh.jpg Franse taalgroep Ja
Ecolo 8 ecolo.gif Franse taalgroep
Open Vld 5 openvld.jpg Nederlandse taalgroep Ja
PTB 4 ptb.jpg Franse taalgroep
Groen 3 groen.jpg Nederlandse taalgroep
Sp.a 3 spa.png Nederlandse taalgroep Ja
N-VA 3 nva.gif Nederlandse taalgroep
CD&V 2 cdv.gif Nederlandse taalgroep Ja
Vlaams Belang 1 vlaamsbelang.gif Nederlandse taalgroep
Totaal 89

Websites

Update pagina: 20 juli 2011

Log in   |   Belgische politiek - Belgische staatsstructuur   |   info@bpol.be

www.bpol.be


www.bpol.be